Kostenlose topografische Karten, Höhe, Relief

Kostenlose topografische Karten Visualisierung und Weitergabe.

深水埗區 Sham Shui Po District

Klicken Sie auf die Karte, um die Höhe anzuzeigen.

深水埗區 Sham Shui Po District, Hongkong, China (22.33108 114.15934)

Über diese Karte

Name: Topografische Karte 深水埗區 Sham Shui Po District, Höhe, Relief.
Koordinaten: 22.31330 114.13029 22.34879 114.17686
Minimale Höhe: -9 m
Maximale Höhe: 472 m
Durchschnittliche Höhe: 53 m

Andere topografische Karten

Shanghai

China > Shanghai > Shanghai

Shanghai, Huangpu, Shanghai, 200010, China (31.22530 121.48905)

Koordinaten: 31.06530 121.32905 31.38530 121.64905 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 92 m - Durchschnittliche Höhe: 4 m

Mount Everest

China > Tibet > 曲当乡 > Khumjung

Mount Everest, 曲当乡, དིང་རི་རྫོང་ 定日县, Shigatse, Tibet, China (27.98784 86.92483)

Koordinaten: 27.98779 86.92478 27.98789 86.92488 - Minimale Höhe: 5'463 m - Maximale Höhe: 8'839 m - Durchschnittliche Höhe: 6'833 m

ལག་ངར་མཚོ་ (拉昂错)

China > Tibet > མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ / 阿里地区 / Ngari

ལག་ངར་མཚོ་ (拉昂错), 巴嘎乡, རྩ་མདའ་རྫོང་ / 普兰县 / Burang, མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ / 阿里地区 / Ngari, Tibet, China (30.71813 81.21794)

Koordinaten: 30.58925 81.10763 30.84689 81.32850 - Minimale Höhe: 4'570 m - Maximale Höhe: 5'593 m - Durchschnittliche Höhe: 4'722 m

Hongkong

China > Hongkong

Hongkong, China (22.35063 114.18492)

Koordinaten: 22.13684 113.81735 22.56833 114.50257 - Minimale Höhe: -3 m - Maximale Höhe: 949 m - Durchschnittliche Höhe: 46 m

日喀则市

China > Tibet > 日喀则市

日喀则市, བསམ་འགྲུབ་རྩེ་ཆུས། 桑珠孜区 Samzhubzê, Shigatse, Tibet, China (29.27613 88.88070)

Koordinaten: 29.11613 88.72070 29.43613 89.04070 - Minimale Höhe: 3'819 m - Maximale Höhe: 5'390 m - Durchschnittliche Höhe: 4'060 m

China

China

China (35.00007 104.99993)

Koordinaten: 8.83834 73.49973 53.56082 134.77546 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 7'034 m - Durchschnittliche Höhe: 512 m

Zhangzhou

China > Fujian > Zhangzhou

Zhangzhou, 芗城区 (Xiangcheng), 漳州市 / Zhangzhou, Fujian, China (24.50819 117.64960)

Koordinaten: 24.34819 117.48960 24.66819 117.80960 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 933 m - Durchschnittliche Höhe: 113 m

Tibet

China > Tibet

Tibet, China (31.89434 87.07814)

Koordinaten: 27.30540 78.39232 36.48407 99.11555 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 8'143 m - Durchschnittliche Höhe: 2'655 m

མ་ཕམ་གཡུ་མཚ (玛旁雍错)

China > Tibet > མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ / 阿里地区 / Ngari

མ་ཕམ་གཡུ་མཚ (玛旁雍错), 霍尔乡, རྩ་མདའ་རྫོང་ / 普兰县 / Burang, མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ / 阿里地区 / Ngari, Tibet, China (30.67350 81.48302)

Koordinaten: 30.56200 81.36520 30.78423 81.61267 - Minimale Höhe: 4'570 m - Maximale Höhe: 5'714 m - Durchschnittliche Höhe: 4'680 m

杞麓湖

China > Yunnan > Yuxi > 纳古镇

杞麓湖, S214, 纳古镇, 通海县, Yuxi, Yunnan, China (24.17064 102.77831)

Koordinaten: 24.13750 102.71963 24.20386 102.81556 - Minimale Höhe: 1'793 m - Maximale Höhe: 2'325 m - Durchschnittliche Höhe: 1'924 m

ཡུས་ཧྲུའ 玉树藏族自治州

China > Qinghai

ཡུས་ཧྲུའ 玉树藏族自治州, Qinghai, China (34.39802 94.19021)

Koordinaten: 31.60180 89.40222 36.28011 97.75779 - Minimale Höhe: 2'261 m - Maximale Höhe: 7'082 m - Durchschnittliche Höhe: 4'404 m

Guangdong

China > Guangdong

Guangdong, China (23.13577 113.19827)

Koordinaten: 20.11981 109.44948 25.51952 117.66436 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 2'444 m - Durchschnittliche Höhe: 200 m

东城区

China > Peking > 东城区

Peking, 东城区, Peking, 100010, China (39.90622 116.39128)

Koordinaten: 39.74622 116.23128 40.06622 116.55128 - Minimale Höhe: 15 m - Maximale Höhe: 1'270 m - Durchschnittliche Höhe: 67 m

ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར། / 林芝市 / Nyingchi

China > Tibet

ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར། / 林芝市 / Nyingchi, Tibet, 860000, China (29.54879 94.63847)

Koordinaten: 28.10689 92.16474 30.66861 98.75310 - Minimale Höhe: 8 m - Maximale Höhe: 7'227 m - Durchschnittliche Höhe: 3'279 m

Handan

China > Hebei > Handan

Handan, 邯山区 (Hanshan), 邯郸市, Hebei, 056000, China (36.58333 114.48333)

Koordinaten: 36.42333 114.32333 36.74333 114.64333 - Minimale Höhe: 38 m - Maximale Höhe: 841 m - Durchschnittliche Höhe: 111 m

龙岗区

China > Guangdong > Shenzhen

龙岗区, Shenzhen, Guangdong, 518100, China (22.72304 114.24266)

Koordinaten: 22.45019 114.04661 22.81644 114.62330 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 979 m - Durchschnittliche Höhe: 76 m

Shenzhen

China > Guangdong

Shenzhen, Guangdong, China (22.54457 114.05453)

Koordinaten: 22.36514 113.67327 22.86440 114.64619 - Minimale Höhe: -7 m - Maximale Höhe: 1'244 m - Durchschnittliche Höhe: 47 m

Fushun

China > Liaoning > Fushun

Fushun, 顺城区 (Shuncheng), 抚顺市 / Fushun, Liaoning, 113000, China (41.88547 123.94693)

Koordinaten: 41.72547 123.78693 42.04547 124.10693 - Minimale Höhe: 51 m - Maximale Höhe: 766 m - Durchschnittliche Höhe: 183 m

Kunming

China > Yunnan

Kunming, Yunnan, China (25.04380 102.71434)

Koordinaten: 24.38885 102.16974 26.54849 103.66835 - Minimale Höhe: 827 m - Maximale Höhe: 4'205 m - Durchschnittliche Höhe: 1'964 m

Jinan

China > Shandong > Jinan

泉城路街道, 历下区, Jinan, Shandong, 250000, China (36.66615 117.01446)

Koordinaten: 36.66172 117.00984 36.67801 117.02000 - Minimale Höhe: 22 m - Maximale Höhe: 357 m - Durchschnittliche Höhe: 51 m

Guangxi

China > Guangxi

Guangxi, China (24.00000 109.00000)

Koordinaten: 20.70300 104.44824 26.38639 112.05690 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 4'455 m - Durchschnittliche Höhe: 596 m

Saluen

China > Yunnan

Saluen, 泸水县 (Lushui), 怒江州, Yunnan, China (25.91362 98.82704)

Koordinaten: 16.14482 91.71541 31.56705 99.18660 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 7'751 m - Durchschnittliche Höhe: 1'612 m

Brahmaputra

China > Tibet > ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ། / 山南市 / Shannan

Brahmaputra, སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་ / 浪卡子县 / Nagarzê, ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ། / 山南市 / Shannan, Tibet, China (29.24056 90.43842)

Koordinaten: 23.79764 82.31781 30.43782 95.44203 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 7'665 m - Durchschnittliche Höhe: 2'267 m

Lanzhou

China > Gansu > Lanzhou

Lanzhou, 城关区, 兰州市 (Lanzhou), Gansu, 730030, China (36.06069 103.83057)

Koordinaten: 35.90069 103.67057 36.22069 103.99057 - Minimale Höhe: 1'487 m - Maximale Höhe: 3'388 m - Durchschnittliche Höhe: 1'953 m

Zhengzhou

China > Henan > Zhengzhou

Zhengzhou, 二七区 (Erqi), 郑州市 / Zhengzhou, Henan, 450002, China (34.75919 113.65241)

Koordinaten: 34.59919 113.49241 34.91919 113.81241 - Minimale Höhe: 76 m - Maximale Höhe: 655 m - Durchschnittliche Höhe: 139 m

Innere Mongolei

China > Innere Mongolei

Innere Mongolei, China (43.24432 114.32517)

Koordinaten: 37.40671 97.17171 53.33289 126.06980 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 7'227 m - Durchschnittliche Höhe: 1'079 m

Hongkong

China > Hongkong

Hongkong, 中西區 Central and Western District, Hongkong, PACIFIC PLACE, China (22.27933 114.16281)

Koordinaten: 22.11933 114.00281 22.43933 114.32281 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 952 m - Durchschnittliche Höhe: 59 m

Harbin

China > Heilongjiang

Harbin, Heilongjiang, China (45.76567 126.61606)

Koordinaten: 44.05998 125.67825 46.67182 130.23350 - Minimale Höhe: 70 m - Maximale Höhe: 1'672 m - Durchschnittliche Höhe: 325 m

Bayan-Har-Gebirge

China > Qinghai > 玛多县

Bayan-Har-Gebirge, 玛多县, རྨ་སྟོད་རྫོང་ 玛多县, 果洛州, Qinghai, China (34.72627 98.21006)

Koordinaten: 34.72622 98.21001 34.72632 98.21011 - Minimale Höhe: 4'209 m - Maximale Höhe: 4'400 m - Durchschnittliche Höhe: 4'265 m

西双版纳州

China > Yunnan

西双版纳州, Yunnan, 666100, China (22.03567 100.90213)

Koordinaten: 21.14314 99.94352 22.59142 101.84467 - Minimale Höhe: 426 m - Maximale Höhe: 2'597 m - Durchschnittliche Höhe: 1'122 m

Shantou

China > Guangdong

Shantou, Guangdong, China (23.35638 116.67759)

Koordinaten: 23.04054 116.23961 23.64342 117.15015 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 1'416 m - Durchschnittliche Höhe: 88 m

Lhasa

China > Tibet > Lhasa

Lhasa, ཁྲིན་ཀོན་ཆུས་ / 城关区 / Chengguan, ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ / 拉萨市 / Lhasa, Tibet, 850000, China (29.65539 91.17047)

Koordinaten: 29.49539 91.01047 29.81539 91.33047 - Minimale Höhe: 3'620 m - Maximale Höhe: 5'643 m - Durchschnittliche Höhe: 4'383 m

迪庆州

China > Yunnan

迪庆州, Yunnan, China (27.87959 99.42725)

Koordinaten: 26.86980 98.59286 29.22572 100.31405 - Minimale Höhe: 1'024 m - Maximale Höhe: 6'466 m - Durchschnittliche Höhe: 3'382 m

Dian-See

China > Yunnan > Kunming

Dian-See, 西山区 (Xishan), Kunming, Yunnan, China (24.84799 102.72009)

Koordinaten: 24.66906 102.59722 25.02688 102.78538 - Minimale Höhe: 1'499 m - Maximale Höhe: 2'805 m - Durchschnittliche Höhe: 2'027 m

Nanyang

China > Henan > Nanyang

Nanyang, 卧龙区 (Wolong), 南阳市 / Nanyang, Henan, 473000, China (33.00105 112.52927)

Koordinaten: 32.84105 112.36927 33.16105 112.68927 - Minimale Höhe: 96 m - Maximale Höhe: 1'125 m - Durchschnittliche Höhe: 164 m

Guangzhou

China > Guangdong > Guangzhou

Guangzhou, 越秀区, Guangzhou, Guangdong, 510030, China (23.13020 113.25929)

Koordinaten: 22.97020 113.09929 23.29020 113.41929 - Minimale Höhe: -10 m - Maximale Höhe: 388 m - Durchschnittliche Höhe: 20 m

Xinjiang

China > Xinjiang

Xinjiang, China (41.75748 87.16738)

Koordinaten: 34.33484 73.49973 49.17985 96.38726 - Minimale Höhe: 233 m - Maximale Höhe: 7'274 m - Durchschnittliche Höhe: 2'199 m

Tangshan

China > Hebei > Tangshan

Tangshan, 路北区, 唐山市, Hebei, 063000, China (39.62931 118.17393)

Koordinaten: 39.46931 118.01393 39.78931 118.33393 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 426 m - Durchschnittliche Höhe: 25 m

Hotan

China > Xinjiang > Hotan

Hotan, 和田市 Hotan خوتەن شەھىرى, 和田地区, Xinjiang, 848000, China (37.11446 79.91968)

Koordinaten: 36.95446 79.75968 37.27446 80.07968 - Minimale Höhe: 1'288 m - Maximale Höhe: 2'788 m - Durchschnittliche Höhe: 1'472 m

巴音郭楞州

China > Xinjiang > 罗布泊镇

巴音郭楞州, 罗布泊镇, Qakilik, 巴音郭楞蒙古自治州, Xinjiang, China (39.49559 87.97906)

Koordinaten: 39.47559 87.95906 39.51559 87.99906 - Minimale Höhe: 808 m - Maximale Höhe: 889 m - Durchschnittliche Höhe: 819 m

平城区

China > Shanxi > 平城区

Datong, 平城区, 大同市, Shanxi, 037004, China (40.09218 113.29510)

Koordinaten: 39.93218 113.13510 40.25218 113.45510 - Minimale Höhe: 955 m - Maximale Höhe: 2'123 m - Durchschnittliche Höhe: 1'202 m

Zhangzhou

China > Fujian

Zhangzhou, Fujian, China (24.40617 117.40944)

Koordinaten: 23.53154 116.89551 25.21020 118.15126 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 1'821 m - Durchschnittliche Höhe: 261 m

灣仔區 Wan Chai District

China

灣仔區 Wan Chai District, Hongkong, China (22.27385 114.18177)

Koordinaten: 22.25404 114.16316 22.29376 114.20722 - Minimale Höhe: -4 m - Maximale Höhe: 550 m - Durchschnittliche Höhe: 98 m

竹角 Chuk Kok

China > 竹角 Chuk Kok

竹角 Chuk Kok, 西貢區 Sai Kung District, Hongkong, DD253 1209, China (22.34757 114.25959)

Koordinaten: 22.32757 114.23959 22.36757 114.27959 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 600 m - Durchschnittliche Höhe: 106 m

武陵源区

China > 武陵源区

武陵源区, 武陵源区 (Wulingyuan), 张家界市 / Zhangjiajie, Hunan, 427400, China (29.34860 110.54558)

Koordinaten: 29.18860 110.38558 29.50860 110.70558 - Minimale Höhe: 141 m - Maximale Höhe: 1'263 m - Durchschnittliche Höhe: 522 m

吐沙拉乡

China > Xinjiang > 吐沙拉乡

吐沙拉乡, 和田市 Hotan خوتەن شەھىرى, 和田地区, Xinjiang, China (37.06466 79.89096)

Koordinaten: 37.02466 79.85096 37.10466 79.93096 - Minimale Höhe: 1'348 m - Maximale Höhe: 1'612 m - Durchschnittliche Höhe: 1'414 m

云南路街道

China > Shandong > 云南路街道

云南路街道, 市南区 (Shinan), 青岛市, Shandong, 266001, China (36.06735 120.30131)

Koordinaten: 36.02735 120.26131 36.10735 120.34131 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 155 m - Durchschnittliche Höhe: 8 m

朝阳区

China > Peking > 朝阳区

朝阳区, 朝阳区 / Chaoyang, Peking, 100010, China (39.92045 116.43691)

Koordinaten: 39.76045 116.27691 40.08045 116.59691 - Minimale Höhe: 14 m - Maximale Höhe: 951 m - Durchschnittliche Höhe: 52 m

隆嘎尔乡

China > Tibet > Zhongba > 隆嘎尔乡

隆嘎尔乡, Zhongba, Shigatse, Tibet, China (31.03926 83.99891)

Koordinaten: 30.99926 83.95891 31.07926 84.03891 - Minimale Höhe: 4'567 m - Maximale Höhe: 5'611 m - Durchschnittliche Höhe: 4'732 m

抚松县

China > Jilin

抚松县, 白山市, Jilin, China (42.23600 127.62027)

Koordinaten: 41.71124 127.02041 42.81914 128.08475 - Minimale Höhe: 265 m - Maximale Höhe: 2'680 m - Durchschnittliche Höhe: 816 m